RUSZA KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Drukuj
wtorek, 15 maja 2018 13:00

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach

07.05.2018 r. - 30.05.2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach

Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

reklama