Protokół ze spotkania Zarządu LGD "Chata Kociewia" Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2009 00:00
Protokół
ze spotkania Zarządu LGD „Chata Kociewia” w dniu 24 kwietnia 2009
w Urzędzie Gminy Starogard Gdański

W dniu 24 kwietnia w Urzędzie Gminy Starogard Gdański o godz. 12.00 miało miejsce posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wg. następującego porządku obrad:
  1. Przyjecie Regulaminu pracy Komisji Grantowej w ramach VI edycji „Działaj Lokalnie VI”- rok 2009
  2. Przyjecie składu Komisji Grantowej i ekspertów w ramach programu Działaj Lokalnie VI
  3. Podjecie uchwały zmieniającej zapisy uchwały dot. Polityki rachunkowości do projektu „Od problemu do rozwiązania – aktywizowanie społeczności wiejskiej”

Wnioski

  1. Zarząd po długiej dyskusji nad regulaminem prac Komisji za ubiegły rok postanowił wprowadzić kilka zapisów regulujących pracę Komisji w roku 2009, miedzy innymi zapisano szczegółowiej, kto może zasiadać w składzie komisji jak również postanowiono zdefiniować zapisy dotyczące oceny formalnej wniosków przez biuro LGD.
  2. Postanowiono, iż w następnej edycji programu Działaj Lokalnie w regulaminie zostanie doprecyzowany również zapis dotyczący zwiększenia rygoru formalnych uzupełnień, tzn. przykładowo wnioski będą odrzucane jeśli zostaną złożone przez podmiot nie mogący ubiegać się o wsparcie.
  3. Ze względu na fakt, iż z konkursu na konkurs jest coraz więcej wnioskodawców, małymi kroczkami zaproponowano, aby na przyszły rok wprowadzać więcej obostrzeń dotyczących składania wniosków o dofinansowanie, zachowując jednakże zdrowy rozsądek i specyfikę konkursu. Program Działaj Lokalnie ma pozostać przyjaznym w formie programem dla ludzi z mniejszymi doświadczeniami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, musi jednak ludzi uczyć pewnego porządku i dyscypliny ze względu na rosnącą konkurencję.
  4. Uchwały dotyczące punktu 2 i 3 zostały podjęte jednomyślnie i bezdyskusyjnie
  5. Na tym protokół zakończono


Sporządziła Hanna Kolinska