Konferencja inauguracyjna działania Osi 4 Leader Drukuj
środa, 01 lipca 2009 00:00
Dnia 25 czerwca 2009 roku w godzinach popołudniowych w urokliwie położonej „Karczmie pod Wygodą” w Suminie, stanowiącej również siedzibę LGD „Chata Kociewia” odbyła się konferencja inaugurująca Wdrażanie Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, której tematem nadrzędnym były zagadnienia poświęcone Partnerstwu na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych.Konferencję rozpoczął prezes Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” - Marian Firgon, który uroczyście przywitał zgromadzonych gości wśród których znaleźli się między innymi Pani Justyna Durzyńska – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Teodor Dafereras z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele sąsiednich Lokalnych Grup Działania ze Świecia i Tczewa, wójtowie poszczególnych gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, realizatorzy projektów dofinansowanych w ramach Programu Działaj Lokalnie, a także nasi zacni członkowie LGD. Łącznie mieliśmy zaszczyt gościć ok. 70 przedstawicieli z terenu województwa pomorskiego.


W dalszej części spotkania o zabranie głosu poproszony został Wójt Gminy Starogard Gdański, jako przedstawiciel gminy na terenie której odbyła się konferencja, a zarazem gorący zwolennik działań prowadzonych w ramach programu LEADER. Wójt Gminy serdecznie pogratulował Lokalnej Grupie Działania, w szczególności Panu Marianowi Firgonowi i Pani Magdalenie Forc-Cherek odwagi na jaką zdobyli się podejmując się realizacji działań w ramach Schematu I i II oraz napisania kolejnej strategii rozwoju. Po przemówieniu Wójta Gminy Starogard, głos zabrała Wiceprezes LGD – Magdalena Forc – Cherek, która rozpoczęła swoją przemowę od słów, że LGD to przede wszystkim ludzie.., to nasi członkowie.., dzięki którym udało zdziałać się tak wiele. Zrealizowane zostały zadania w ramach I i II Schemat programu LEADER, a przede wszystkim stworzona została nowa Lokalna Strategia Rozwoju, która od początku do końca jest całkowicie „nasza”, gdyż jej napisanie nie zostało zlecone innej firmie, a stworzyli ją sami mieszkańcy poprzez swój aktywny udział w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach, jak również poprzez złożone fiszki projektowe, które stały się wskazówka do tego co jest ważne dla Kociewiaków. Następnie o zabranie głosu została poproszona Dyrektor Departamentu PROW- Justyna Durzyńska, która wypowiedziała się na temat Programu Odnowy Wsi oraz tzw. „Małych Projektów”. Pani dyrektor wspomniała również, że fakt, iż LSR powstało w oparciu o złożone fiszki projektowe jest powodem do dumy, gdyż żadne inne LGD nie pokusiło się o zbadanie potrzeb mieszkańców w ten właśnie sposób.

Kolejną przemowę wygłosił Pan Teodor Dafereras, z pochodzenia Grek, jak sam podkreślił i dodał zarazem, że Grecja jako państwo, które szybciej stało się członkiem Unii Europejskiej zmarnowała swoją szansę na środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ważne jest więc, aby Polska nie popełniała tych samych błędów. Pan Teodor omówił takie przedsięwzięcia jak „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zgromadzeni słuchali z dużym zainteresowaniem na co można otrzymać dofinansowanie i o korzyściach płynących z przyznawanych dotacji. Po przemówieniu Pana Defererasa głos zabrał Pan Krzysztof Jarzembski , przedstawiciel Gminy Stara Kiszewa, która postanowiła nie tylko na papierze stworzyć przykład współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, ale również wcielić te plany w życie. Zebrani goście mogli posłuchać o przykładach dobrych praktyk w ramach realizowanych projektów partnerskich. Na koniec Pani Magdalena Forc- Cherek przedstawiła dotychczasowe działania podejmowane przez Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”, kładąc szczególny nacisk na jedno z zadań o nazwie „Od Zamku do Zamku” , w ramach którego opracowana została koncepcja średniowiecznego Grodziska w Owidzu, i właśnie w dniu konferencji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wpłynęła dobra nowina, iż projekt ten otrzymał dalsze dofinansowanie na kwotę 4 milinów złotych. Na tym zakończono oficjalną część konferencji.


Po niej nastąpiła część mniej oficjalna podczas której prezentował się Zespół Kociewski ze Starogardu Gdańskiego i KGW z Sumina, umilając czas muzyką kociewską i zabawnymi scenkami kabaretowymi. Nie zabrakło również pysznego jadła serwowanego przez samą Panią Gabrysię- właścicielkę Karczmy Pod Wygodą.

Podsumowując: było pouczająco ale i wesoło, możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty, ponieważ uśmiech nie znikał ludziom z twarzy i żegnaliśmy się w dobrych nastrojach.

Załączniki: