OPERACJA WŁASNA 5/2023

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Ogłaszamy nabór w ramach operacji własnej pn. ,,Wzmocnienie kompetencji kobiet z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru LGD „Chata Kociewia” poprzez zorganizowanie szkoleń”. Jest to cykl czterech szkoleń, takich jak: – „Kobiece kręgi, czyli...

AKTUALIZACJA LSR

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych LGD „Chata Kociewia” publikuje projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Link do LSR:  LSR...

AKTUALIZACJA LSR – PROPOZYCJA ZMIAN

W związku z trwającymi konsultacjami społecznym dotyczącymi aktualizacji LSR, LGD „Chata Kociewia” publikuje wypracowaną przez Zarząd LGD propozycję zmian.   Zmiana alokacji środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...