W październiku ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa. Niezależnie od tego, czy jesteś częścią organizacji publicznej, czy prywatnej, jest to Twoja szansa na pobudzenie innowacji i stworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb obszarów zmarginalizowanych pod względem geograficznym i gospodarczym.

Weź udział w spotkaniu informacyjnym
2 lipca br. od 10:00 do 11:30 Wspólny Sekretariat organizuje spotkanie informacyjne o zasadach 3. naboru z możliwością zadawania pytań. Zobacz agendę spotkania.
Rejestracja na spotkanie jest możliwa po zalogowaniu się na platformie do poszukiwania partnerów. Zarejestruj się już dziś.

Więcej informacji, dokumentów i narzędzi dla wnioskodawców
– Informacje i wideoporadniki po angielsku i zapowiedź naboru
Informacje po polsku o programie Interreg Europa Środkowa

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy
e-mail: CE@mfipr.gov.pl
tel. 22 273 81 75

Informacje o naborze na małe projekty Interreg Europa Środkowa
Cel: Wsparcie obszarów peryferyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tworzeniu rozwiązań służących poprawie warunków pracy i życia
Czas trwania: 15 października – 10 grudnia 2024 r.
Maksymalny budżet projektu: 800 tys. EUR, w tym do 640 tys. EUR z EFRR
Minimalna liczba partnerów: 3 z różnych krajów, w tym minimum 2 z obszaru programu
Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy

Zasięg terytorialny
Projekty muszą dotyczyć obszarów charakteryzujących się co najmniej jedną z następujących cech:
– niski potencjał gospodarczy;
– słaby dostęp do usług świadczonych w interesie ogólnym, często związany ze zmianami demograficznymi;
– brak bliskości relacyjnej, utrata funkcji/znaczenia, wpływu lub połączeń.
Nie ma konkretnej listy ani mapy kwalifikujących się obszarów. Ich skala i rozmiar mogą się różnić w zależności od celów projektu, od np. przedmieść czy dzielnic miast, gmin wiejskich, małych lub średnich miast po całe regiony, które cierpią z powodu peryferyjności lub trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Tematyka małych projektów
Wnioski mogą dotyczyć czterech celów szczegółowych. Pomysły na projekty są mile widziane w całym zakresie tematycznym każdego z nich (zob. opis celów szczegółowych w Programie Interreg Europa Środkowa). Zalecamy jednak skupienie się na następujących tematach o dużym znaczeniu dla obszarów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych:

1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
→ Rozwój kapitału i umiejętności
→ Drenaż mózgów, emigracja i utrata wykwalifikowanej siły roboczej
→ Przedsiębiorczość społeczna
→ Transformacja cyfrowa

2.5 Zielona mobilność miejska
→ Zrównoważone połączenia multimodalne w miastach i ich zapleczu
→ Poprawa mobilności na obszarach podmiejskich, w tym na wsiach, w ramach podejścia opartego na funkcjonalnym obszarze miejskim
→ Dostępność transportu publicznego dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w funkcjonalnych obszarach miejskich

3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
→ Zrównoważony transport pasażerski
→ Testowanie i ulepszanie usług mobilności regionalnej w interesie publicznym dla obywateli

4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego
→ Zmiany demograficzne
→ Świadczenie usług publicznych użyteczności publicznej (np. w zakresie zdrowia, edukacji, usług socjalnych itp.) poprzez zintegrowane podejście terytorialne

Znajdź partnera do projektu
Program Interreg Europa Środkowa już teraz zachęca do poszukiwania partnerów na platformie Applicant Community. Zarejestruj się!