Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na XLIV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 r., tj. środa o godz. 11:00 w Karczmie “Pod Wygodą” w Suminie.

W załączniku dostępny jest skan zaproszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad.
Zaproszenie – XLIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia