W związku z rezygnacją Pani Sylwii Neubauer-Borzyszkowskiej z funkcji członka Rady LGD “Chata Kociewia” informujemy, że w terminie od dnia 07 czerwca 2024 r. do dnia 17 czerwca 2024 r. będą mogli zgłaszać się kandydaci do Rady w wyborach uzupełniających w kadencji na lata 2024-2028, którzy reprezentują obszar Gminy Czarna Woda.

Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście lub przez osobę upoważnioną w Biurze LGD „Chata Kociewia” lub za pośrednictwem poczty kurierskiej (o terminowości decyduje data złożenia dokumentacji pod adres LGD „Chata Kociewia”). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego).

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady LGD „Chata Kociewia” będącego osobą prawną

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady LGD “Chata Kociewia” będącego osobą fizyczną

Załącznik nr 1 Dane osobowe pełnomocnika lub członka upoważnionego do reprezentowania osoby prawnej