W związku z przygotowaniami do wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane współpracą z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia” na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w ramach projektu „Debiuty w Partycypacji”.

Na podstawie Państwa potrzeb i oczekiwań, które poznaliśmy podczas spotkań konsultacyjnych chcielibyśmy zaplanować realizację wspólnych działań, a także sposób wsparcia LGD w działaniach, które podmioty podejmują samodzielnie. Warsztaty te mają posłużyć konstruowaniu oferty i planu komunikacji ze społecznością.

Warsztaty odbędą się 28 listopada 2023 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 1, o godzinie 16:00.