ZAPRASZAMY

Sołtysów oraz rolników z obszaru LGD „Chata Kociewia” na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach projektu „Debiuty w Partycypacji”. Spotkanie poświęcone będzie współpracy z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia” w związku z przygotowaniami do wdrażania nowej Lokalnej Strategii na lata 2021-2027.

Podczas spotkania chcielibyśmy wypracować metody wzajemnej komunikacji oraz poznać Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie wspólnych działań.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2023 r. w Biurze LGD „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Rzeczna 18, o godzinie 10:00.