Ogłaszamy nabór w ramach operacji własnej pn. ,,Wzmocnienie kompetencji kobiet z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru LGD „Chata Kociewia” poprzez zorganizowanie szkoleń”.

Jest to cykl czterech szkoleń, takich jak:

– „Kobiece kręgi, czyli połączenie poczucia świadomości z ruchem”,

– „Produkcja żywności przez KGW z zachowaniem zasad systemu HACCP”,

– „Opiekunka niemedyczna na wsi”,

– „Korzystanie i promocja działań w social mediach + fundraising”.

W ramach tych szkoleń uczestniczki posiądą wiedzę w takich obszarach jak:

– współpraca, komunikacja, budowanie więzi,

– tematyka prawna oraz wytyczne niezbędne do legalizacji działalności kół gospodyń wiejskich w zakresie przygotowania żywności w ramach swojej działalności,

– wolontariat opiekuńczy oraz ergonomia pracy z osobą ciężko i obłożnie chorą,

– obsługa social mediów oraz pozyskiwanie środków i funduszy niezbędnych do realizacji misji danej organizacji.

Szkolenia prowadzone będą aktywnymi metodami warsztatowymi w atrakcyjny i innowacyjny sposób poprzez aktywną prezentację, dyskusje, burze mózgów, prace indywidualne, prace w grupach, różnego rodzaju ćwiczenia i zadania, prace na doświadczeniu.

Oferta skierowana jest do kobiet – przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Zaczynamy szkoleniem z zakresu: Produkcja żywności przez KGW z zachowaniem zasad systemu HACCP w dniach:

18.11.2023 r. – Świetlica wiejska w Sucuminie

19.11.2023 r. – Świetlica wiejska w Osiecznej

02.12.2023 r. – Świetlica wiejska we Frący

16.12.2023 r. – szkoła w Bytoni

Szkolenia odbywać się będą w godzinach 9:00-17:00.

Zapisy telefonicznie: 58 560 18 82 lub poprzez wiadomość e-mail: sandra.kaszubowska@chatakociewia.pl.

Ilość miejsc jest ograniczona.