Szanowni Państwo, w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zapraszamy do przeczytania i wzięcia udziału w badaniu. Badanie prowadzone jest w ramach projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy.

Kryzys w obliczu, którego znalazła się Europa, podkreślił jeszcze większą konieczność wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie dotyczących integracji migrantów.

Naszym obowiązkiem jest podjęcie działań w zakresie integracji ekonomicznej kulturowo-społecznej, prawno-instytucjonalnej, tożsamościowej oraz przestrzennej, które powinny prowadzić
do zapewniania migrantom praw, szans i usług dostępnych wszystkim mieszkańcom regionów europejskich.

W związku z powyższym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, rozpoczął badanie pn. POLITYKA MIGRACYJNA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, realizowane w ramach projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy.

Celem badania jest scharakteryzowanie systemu zarządzania integracją migrantów w województwie pomorskim, zarówno z perspektywy działania podmiotów administracji publicznej, podmiotów sektora społecznego i prywatnego (przedsiębiorców), jak i mieszkańców i mieszkanek regionu. W ramach badania zostaną przeanalizowane kompetencje, działania, zasoby, relacje i nastroje w kontekście integracji migrantów.

Zbadane zostaną, kluczowe obszary integracji: praca, edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo, język, kultura oraz zabezpieczenie i pomoc społeczna.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Uzyskane odpowiedzi pomogą nam określić priorytety oraz zakres działań, które powinny zostać podjęte na rzecz efektywnej integracji migrantów w województwie pomorskim.

Badanie składa się z dwóch odrębnych KWESTIONARIUSZY:

Pierwszy kwestionariusz zawiera szereg szczegółowych pytań, w których badany_na scharakteryzują szeroko rozumiany stan integracji migrantów w regionie oraz określą potrzeby szkoleniowe z perspektywy reprezentowanego podmiotu.

  1. KWESTIONARIUSZ OGÓLNY –https://forms.gle/SysYCtS2GfHLfPLFA

Drugi kwestionariusz jest anonimowy. Zawiera on pytania, które pozwolą nam ocenić ogólne postrzeganie imigrantów i poziomu ich integracji na terenie województwa pomorskiego.

  1. KWESTIONARIUSZ ANONIMOWY  –https://forms.gle/przVgF1fRzUazMWo8

Formularze będą aktywne do 27 września 2023 roku.

W przypadku pytań dotyczących badania prosimy o kontakt z Martyną Bomba,
e-mail: m.bomba@pomorskie.eu, tel. 515-019-978

Z poważaniem,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

_____________________

Z poważaniem

Martyna Bomba

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

tel. 58 32 68 896, kom. 515019978

www.rops.pomorskie.euwww.facebook.com/rops.pomorskie