Informujemy, że w październiku bieżącego roku będziemy organizować dwa wyjazdy w ramach projektu współpracy „Kaszuby i Kociewie turystycznym sercem Pomorza”. Zapraszamy na nie członkinie i członków oraz mieszkanki i mieszańców obszarów LGD „Chata Kociewia” i LGD „Wstęga Kociewia” – zwłaszcza związanych z branżą turystyczną i czasu wolnego.

  1. W dniach 10-11 października odbędzie się szkolenie wyjazdowe w powiecie tucholskim . Na wyjeździe poruszone będą takie tematy jak gospodarstwa opiekuńcze, wioski tematyczne (wioska górnicza w Pile).

  2. W terminie 19-23 października bieżącego roku organizujemy wyjazd studyjny do Niemiec do Mekleburg-Vorpommern. Wyjazd obejmował będzie zwiedzanie terenów zbliżonych geograficznie i historycznie do obszarów działania zaangażowanych LGDów. Zaplanowane jest m.in. zwiedzanie Schwerin, Rostocku, Wismaru czy Sternbergu oraz spotkania
    z przedstawicielami instytucji bliźniaczych do naszych – Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej .

W najbliższym terminie na stronie www.chatakociewia.pl oraz www.wstgakociewia.pl ogłoszone zostaną szczegóły rekrutacji na oba wyjazdy.