W imieniu Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku zapraszamy wszystkich, chcących rozpocząć działalność gospodarczą na webinar, dotyczący pozyskiwaniu funduszy europejskich na start.

Prelegentami webinaru będą przedstawiciele poniższych instytucji:
– Gdański Urząd Pracy,
– Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – STK
– Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Zgłoszenia: https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci?tresc=16702