Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

data publikacji: 10.08.2023 r.

 

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, że w terminie wskazanym w Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym, na podstawie § 31 ust. 1 Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD przystępuje do złożenia w Zarządzie Województwa wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

data publikacji: 12.09.2023 r.

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”:

data publikacji: 05.10.2023 r.