Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” zaprasza Członków Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” na XLI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 27 lipca 2023 r., tj. czwartek o godz. 14:00 w Strzelnica Hotel & Restauracja, ul. Bracka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Po zakończeniu Obrad zapraszamy Członków LGD „Chata Kociewia” na spotkanie integracyjne przy grillu, które odbędzie się również w Restauracji „Strzelnica”.

W załączniku dostępny jest skan zaproszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad, wniesione uwagi związane ze zmianą Statutu oraz projekt nowego Statutu.