Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia” ogłasza rozpoczęcie prac nad zmianami w Statucie LGD „Chata Kociewia”.

W  związku z powyższym, prosimy członków LGD „Chata Kociewia” o zgłaszanie uwag, propozycji zmian w Statucie do dnia 19 lipca 2023 r. drogą elektroniczną na adres biuro@chatakociewia.pl.

W załączniku formularz dotyczący zmian w Statucie.