Zachęcamy do zapoznania się z raportem:

Raport znajduje się też w zakładce RLKS 2014- 2020 w Sprawozdaniach LSR w podzakładce Ewaluacja.