W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia, na XXXIX Walne Zebranie
Członków LGD „Chata Kociewia”, które odbędzie się 16 grudnia 2022 roku,
tj. piątek o godz. 10:00 w Grodzisku Owidz “Na Podgrodziu – Karczma Słowiańska”,
ul. Rycerska 1, 83-211 Owidz.

Zaproszenie.pdf