Kontynuujemy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki której będziemy 
ubiegać się o kolejne środki unijne dla naszego regionu na lata 2021 – 2027. 
W związku z tym serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania w Gminach 
obszaru LGD "Chata Kociewia". 

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat potencjału 
oraz potrzeb obszaru "LGD Chata Kociewia".