Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium pt. “Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”
Tematyka seminarium skoncentrowana będzie na:
☑️ procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
☑️ uczestnictwie samorządów lokalnych oraz sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności #UE, gdzie w nowym okresie programowania #EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
☑️ Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracowane będą Rekomendacje Regionalne dla województwa pomorskiego uwzględniające specyfikę regionu.
Jest to piąte z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, tym razem organizowane w Miasto Gdańsk dla Województwa Pomorskiego.
Wydarzenie odbędzie się 12 września br. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego budynku Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego (parter), przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, w godzinach 10.00-15.00. Udział w Seminarium jest bezpłatny, obowiązują zapisy.
Szczegółowe informacje, w tym agendę spotkania oraz formularze rejestracyjne, znaleźć pod linkiem  https://bit.ly/3AOclzS.
————————————–