Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny — ruszyła nowa edycja konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero”
 
Czy wiesz, że:
 
Według danych gromadzonych przez KRUS, w porównaniu do roku 1993, ilość rocznie zgłaszanych wypadków w gospodarstwach rolnych spadła o 80% (wg. danych z 2021r.). Jest to niewątpliwie sukcesem, świadczącym o poprawie warunków pracy i życia rolników. Jednakże, trzeba tu także zaznaczyć, że dane z roku 2021 napawają już mniejszym optymizmem — w porównaniu do 2020 roku zgłoszono do KRUS 10,02% więcej wypadków, w tym odnotowano 28,6% więcej wypadków śmiertelnych.
 
Statystyki te dowodzą, jak ważna jest ciągła działalność prewencyjna i edukacja osób mieszkających oraz pracujących w gospodarstwach rolnych. Jednym narzędzi służących temu, jest konkurs odbywający się w ramach międzynarodowej strategii Wizja Zero.
 
✌Konkurs oddający głos młodzieży, która poprzez krótkie filmy może promować bezpieczne zachowania w rolnictwie, z podkreśleniem tego, jak ważna jest rola rodziny rolniczej w kształtowaniu ochrony życia i zdrowia na wsi.
 
Link do strony ze szczegółami: