Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która będzie wskazywała cele i kierunki wydatkowania środków UE na obszarze LGD “Chata Kociewia”

Środki te będą przeznaczone m.in. dla organizacji pozarządowych na współfinansowanie realizowanych przez nie projektów.

Chcąc poznać potrzeby sektora NGO w regionie przygotowaliśmy ankietę, której wyniki pozwolą dopasować tematykę i wielkość tych środków do zidentyfikowanych potrzeb.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety i wyrażenie opinii na ten temat.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane przez nas tylko i wyłączenie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Liczymy na Państwa aktywność w dalszych konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która ma kluczowy wpływ na rozwój obszaru.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 31 lipca 2022 roku.

Link do ankiety: