Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation we współpracy z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Powiatem Starogardzkim, Zakładem Farmaceutycznym POLPHARMA S.A., Chatą Kociewie oraz Młodzieżową Radą Powiatu Starogardzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na Lokalne Forum Międzysektorowe w Starogardzie Gdańskim pod hasłem przewodnim “Partnerstwa na rzecz zrównoważonych społeczności – wyzwania ekologiczno – społeczne Powiatu Starogardzkiego”.
Spotkanie odbędzie się 27 maja 2022 r. o godzinie 10:00, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Hallera 34.
Program spotkania:
10:00 – 10:15 – Przywitanie gości przez organizatorów spotkania oraz reprezentantów partnerów.
10:15 – 10:30 – O działalności Fundacji UP Foundation
10:30 – 10:40 – Odnawialne źródła energii w inwestycjach Powiatu Starogardzkiego – Szymon Machut – Ekosun – energia z natury.
10:40 – 10:50 – Ekologiczne działania młodzieży w Powiecie Starogardzkim – Maksym Domkowski i Antoni Rogowski – Pomysłodawcy projektu PODpunkt.
10:50 – 11:00 – Dobre praktyki współpracy międzysektorowej w ramach Programu Działaj Lokalnie: “Działaj ekologicznie z Polpharmą” – Ewa Czeplina – Prezes Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewie”, Dominika Kotuła – Ekspert ds. Sponsoringu Korporacyjnego i Lokalnych Projektów PR.
11:00 – 11:45 – Panel dyskusyjny PARTNERSTWA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONYCH SPOŁECZNOŚCI – WYZWANIA EKOLOGICZNO – SPOŁECZNE POWIATU STAROGARDZKIEGO. Gośćmi spotkania będą: Patryk Gabriel – Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego, Andrzej Dziuban – członek zarządu Grupy Polpharma SA, Ewa Czeplina – prezeska Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Reprezentant Rady Młodzieżowej Powiatu Starogardzkiego.
11:45 – 11:55 – Podsumowanie, zaproszenie na drugą część spotkania.
11:55 – 12:25 – Networking przy kawie – przerwa kawowa z poczęstunkiem.
12:25 – 12:30 – Wprowadzenie do warsztatów Design Thinking: wspólna wizja rozwiązań wybranego wyzwania społeczno – ekologicznego.
12:30 – 14:30 – Warsztaty Design Thinking.
14:30 – 14:40 – Podpisanie deklaracji instytucji/firm/NGO biorących udział w warsztacie do dalszych prac nad urealnieniem wypracowanej koncepcji.
14:40 – 14:45 – Wspólne zdjęcie.
14:45 – 14:50 – Podziękowanie za przybycie, pożegnanie.
Poniżej link do rejestracji na wydarzenie:
https://lokalne-forum-starogardgdanski.konfeo.com/pl/groups
Lokalne Forum Międzysektorowe organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 06. Integracja – Działanie 06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Organizatorem spotkania jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation. Partnerzy spotkania: Starostwo Powiatu Starogardzkiego, Polpharma SA, Chata Kociewia, Młodzieżowa Rada Starogardu Gdańskiego.

 

Link do wydarzenia na fb:

https://fb.me/e/1JyL5Lmpf