Informujemy, że nabór na rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej
w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. „Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” zostanie ogłoszony w późniejszym terminie,
po zmianie Lokalnej Strategii Rozwoju.