Dwa bardzo ciekawe programy, zachęcamy do zapoznania się z nimi i wzięcia udziału w naborach.

Nabory trwają tylko do 14.03.2022

„Kultura Interwencja” – Narodowe Centrum Kultury

Celem programu „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Kto może złożyć wniosek:
– samorządowe instytucje kultury
– organizacje pozarządowe
– koła gospodyń wiejskich
– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Link do oficjalnej strony z informacjami:

http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2022

„Patriotyzm Jutra” – Muzeum Historii Polski

„Patriotyzm jutra”  to ogólnopolski program grantowy, który ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.
Działania te mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Kto może złożyć wniosek:
– samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury)
– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia)
– spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich

Link do oficjalnej strony z informacjami:
https://muzhp.pl/pl/c/2629/ruszyla-xiv-edycja-programu-patriotyzm-jutra