Szanowni Państwo

Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia“ zaprasza Pana / Panią  na XXXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 29 września br.  tj. środa o godz. 15:00 w Restauracji Molto Bene ul. Pomorska 15, Skórcz.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie XXXVII Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z dnia 2020-08-29
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z realizacji zadań w roku 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2020
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020
 9. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej LGD „Chata Kociewia”
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2020
 11. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR)
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 13. Zmiany w składzie Rady LGD Chata Kociewia
 14. Podjęcie uchwał o przyjęciu zmian w składzie Rady
 15. Wolne wnioski i zakończenie XXXVI Walnego Zebrania Członków.

 

Zwracamy się z prośbą o niezawodne przybycie.