„Współpraca to nie sentyment – to konieczność ekonomiczna.”

Charles Steinmetz (matematyk)

 

Konferencja dotycząca Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy na obszarze Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia.

 

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w Starogardzie Gdańskim odbyła się pierwsza z cyklu sześciu konferencji dotycząca Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy na obszarze Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Celem konferencji była: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu i III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców.

W wyniku przeprowadzenia cyklu warsztatów mają zostać wypracowane partnerskie projekty służące  ożywieniu społeczno-gospodarczemu obszaru – firm, gmin, instytucji, i organizacji pozarządowych . Na ostatnim warsztacie zostaną wybrane najlepsze projekty  i rozwiązania, które będą zamieszczone w kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju –  oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe. Konferencję prowadziła Jadwiga Olszowska-Urban (Certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego).

Do organizacji cyklu warsztatów Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zaprosiła Związek Pracodawców Starogardzki Klub Biznesu, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim.

O tym jak potrzebne są wspólne rozmowy o rozwoju naszych małych Ojczyzn –  zwłaszcza w post-pandemicznej rzeczywistości i przy nadchodzącym nowym okresie finansowania  – najlepiej świadczy bardzo wysoka frekwencja. Na nasze zaproszenie licznie odpowiedzieli zarówno  liderzy lokalnych władz z gmin i powiatu, przedsiębiorcy – w tym przedsiębiorcy społeczni, przedstawiciele szkół i rynku pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, infrastruktury, zdrowia, kultury, sportu. Nie zabrakło szefów starogardzkiego ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Warsztaty zachęcają do wspólnego omówienia działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszego obszaru.

Tych z Państwa, których zabrakło na sierpniowym spotkaniu zapraszamy na kolejne, które odbędzie się 29 września. Chętnych zapraszamy do zgłoszenia udziału w biurze LGD Chata Kociewia.

Fotorelacja w zakładce Media- I warsztat ożywienia społeczno-gospodarczego