Uwaga, uwaga!
W lokalnym konkursie grantowym w ramach Programu Działaj Lokalnie XII-2021 wprowadzamy kilka zmian. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Zmiany dotyczą:
– wydłużenia termin trwania naboru do 31 maja 2021r. tj,. poniedziałek
– uruchomienia ścieżki tematycznej do konkursu pn. “Dbaj o środowisko z Polpharmą” .
Ścieżka tematyczna „Dbaj o środowisko z Polpharmą” jako priorytetowe wyróżniać będzie takie inicjatywy, które zmierzają do ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Wsparte zostaną projekty promujące aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu pobudzą zainteresowanie zagadnieniami środowiskowymi, w tym tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.
W ramach konkursu „DL 2021” zostanie wydzielona kwota 18.000 tys. PLN, z którego będą finansowane najlepsze projekty „Dbaj o środowisko z Polpharmą”.
– w związku z pozyskaniem nowego partnera zwiększa nam się pula na granty do 76 000,00 ( z czego 18 tys. jest przeznaczone na projekty związane ze ścieżką tematyczną, 10 tys. jest przeznaczone na projekty składane przez organizacje z miasta Starogard Gdański)
W dalszym ciągu nasze Asie pozostają do Państwa dyspozycji 😉 zachęcamy do kontaktu.