Miło nam poinformować, że z dniem dzisiejszym zostaje otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie XII- 2021.

Nabór trwa w terminie 19.04.2021- 24.05.2021

O dofinansowanie w wysokości do 6 tysięcy złotych ubiegać się mogą:

  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
  • zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  • grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego.
  • grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

 

Wnioski składamy poprzez generator dostępny na naszej stronie lub tutaj: Generator

 

WAŻNE: W roku 2021 projekty które są skierowane na walkę z pandemią COVID 19 są zwolnione z obowiązku wymaganego wkładu własnego finansowego.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu ( załączonym poniżej)

Zapraszamy także do kontaktu z pracownikami naszego biura :

Joanna Aszyk – j.aszyk@chatakociewia.pl tel. 512-066-998

Joanna Nadolna-Banach – a.nadolna-banach@chatakociewia.pl tel. 531-531-788

 

Plakat- ogłoszenie o naborze Regulamin Działaj Lokalnie XII-2021 Wniosek Działaj Lokalnie XII-2021 ( do wglądu)