Oto kolejny link do spotkania informacyjnego on-line

https://us04web.zoom.us/j/79107512931?pwd=em9wbHgvOE1GMUUyUWVabWlrUit3dz09