W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” przedstawia projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń do proponowanej aktualizacji oraz prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej proponowanych zmian. Wypełnione ankiety wraz z innymi uwagami lub zastrzeżeniami prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej biuro@chatakociewia.pl.

 

Lokalna Strategia Rozwoju – konsultacje społeczne

Ankieta dotycząca zmian LSR