„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia

Ankieta dla mieszkańców, beneficjentów LGD

Zachęcamy Państwa do poświęcenia kilku minut i wypełnienie ankiety, która jest skierowana do mieszkańców z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” oraz do beneficjentów , którzy korzystali ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW).  ...

Ogłoszenie o naborze wniosków 21/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 21/2021 Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Oferta dla organizacji pozarządowych – bezpłatne doradztwo

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW, kluby sportowe, OSP) na doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu: Doradztwa formalno-prawnego  i marketingowego – Dorota Wiśniewska  z Malborskiego Stowarzyszenia...

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej (20/2020) LGD „Chata Kociewia” 30 października 2020 r.  o godz. 12:00 zorganizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców z...

Ogłoszenie o naborze 20/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 20/2020 Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020