Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia przedstawia raport ewaluacyjny z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2018 Drukuj
wtorek, 24 lipca 2018 10:44

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNYCH

  Ewaluacja z postępów w realizacji Lokalnej Strategii Rozowju LGD "Chata Kociewia"