ROK KOCIEWSKI 2010 Drukuj
niedziela, 27 grudnia 2009 00:00

Dnia 25 listopada 2009 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Świeciu odbyło się 4 robocze spotkanie poświęcone tematyce organizacji Kongresu Kociewskiego a w szczególności I Zjazdu Kociewiaków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów świeckiego, starogardzkiego i tczewskiego, organizacji pozarządowych zainteresowanych zorganizowaniem ów przedsięwzięć oraz członkowie 3 Lokalnych Grup Działania z terenu Kociewia, tzn. LGD „Wstęga Kociewia”, LGD „Chata Kociewia” i gospodarz spotkania LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” w osobie Pana Prezesa Zdzisława Plewa.Omawiane były wspólne plany nad realizacją projektu na zasadach partnerstwa, została również przedstawiona propozycja budżetu, dyskutowano nad kosztami i wstępnym rozdzieleniem odpowiedzialności pomiędzy organizatorami. Zastanawiano się również jaki ma być ogólny zarys, harmonogram „imprezy” w ujęciu całościowym. Celem tego spotkania było uzyskanie konkretnej decyzji co do uczestnictwa w danym przedsięwzięciu poszczególnych grup. Na terenie powiatu tczewskiego została już powołana pierwsza grupa robocza z grona organizacji pozarządowych, natomiast do końca grudnia powinno być stworzone porozumienie partnerskie pomiędzy trzema Lokalnymi Grupami Działania. Będzie to pierwsza taka współpraca, która łączy w sobie stowarzyszenia, organizacje lokalne oraz firmy działające na terenie Kociewia.