ZATWIERDZONO OPERACJE WYBRANE DO FINANSOWANIA Drukuj
poniedziałek, 22 lutego 2010 00:00

Dnia 19 lutego 2010 r. w biurze LGD odbyło się ostatnie już posiedzenie Członków Rady, związane z przeprowadzonym konkursem "Odnowa i rozwój wsi". Celem spotkania było dokonanie wyboru operacji wybranych do finansowania. Ponieważ żaden z wnioskodawców nie odwołał się od Uchwały Rady zatwierdzającej listę, Rada w drodze głosowania podjęła uchwały o wybraniu operacji do finansowania, osobno dla każdej operacji. Rada zatwierdziła dwie listy: operacji wybranych do finansowania oraz operacji niewybranych do finansowania w formie uchwały. W głosowaniu nie uczestniczyli Członkowie Rady, którzy podlegali wykluczeniu z głosowania na podstawie złożonej deklaracji. Kolejnym etapem jest przekazanie złożonych wniosków wraz z kompletną dokumentacją konkursową do Samorządu Województwa Pomorskiego. Lista operacji oraz uchwała dołączona jest w załączniku.

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

- Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

- Uchwała nr 18 Rady Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" z dnia 19.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych do finansowania i Listy operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia".