OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - MAŁE PROJEKTY 2010 Drukuj
czwartek, 25 marca 2010 00:00

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) -
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla tzw.„małych projektów”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Termin składania wniosku:
31.03.2010 r. - 29.04.2010 r.


Miejsce składania wniosku:
Biuro LGD Chata Kociewia, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18,
83-200 Starogard Gdański; od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 .


Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Limit środków dostępnych w konkursie: 352.423,00 zł


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
b) kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju;
c) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
d) wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR” (dotyczy operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. „małe projekty”);
e) wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis operacji niezbędnych do jej oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru” (dotyczy operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy dla tzw. "małych projektów" oraz działania "Odnowa i rozwój wsi")

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

a) Lokalnej Grupy Działania – Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” – www.chatakociewia.pl
b) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – www.dprow.woj-pomorskie.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia". Pytania należy kierować na adresy email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 058 560 18 82.

 Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania znajdują się poniżej!!!Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu "Małe projekty"

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty"

Instrukcja wypełniania wniosku w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR” (dotyczy operacji odpowiadających działaniu tzw. „małe projekty”)

Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis operacji niezbędnych do jej oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru” (dotyczy operacji odpowiadającym działaniom: „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. „małe projekty”)

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objetego Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

Wzór umowy partnerskiej