PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ Drukuj
wtorek, 07 lipca 2015 16:56

Przyszłość LGD po 2014 roku - źródła finansowania i zasady funkcjonowania - z dnia październik 2014 r.

Leader w perspektywie 2014-2020 - z dnia 20.03.2015 r.


Materiały ze spotkań informacyjnych wrzesień 2015 rok:

KRYTERIA

 Kryteria wyboru projektów (działania społeczne)

 Kryteria wyboru projektów (turystyka, rekreacja i dzedzictwo)

 Kryteria wyboru projektów (przedsiębiorczość)


MATERIAŁY WYPRACOWANE NA WARSZTATACH

 Analiza SWOT

 SWOT obszary problemowe

 Projekt matrycy logicznej LSR (cele szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki)

 Podsumowanie ankiet


PREZENTACJE

 Wyniki badania ankietowego (diagnoza stanu obecnego)

 Wyniki analizy fiszek projektowych

 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD