KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ 2012 Drukuj
piątek, 24 lutego 2012 08:51
 

                                             
pr_wspolpracy_2
     
  pr_wspolpracy_1   

W KASZUBSKICH I KOCIEWSKICH PROGACH -

KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ     
Katalog turystyki wiejskiej to projekt współpracy czterech lokalnych grup działania, którego celem jest zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu Kaszub i Kociewia w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej w sezonie 2012/2013. Przedsięwzięcie to wiąże się również z dywersyfikacją dochodów na terenach wiejskich w oparciu o rozwój turystyki wiejskiej. Efektem tej współpracy będzie stworzenie jednej kompleksowej oferty agroturystycznej dla Kociewia i Kaszub. Zebrane informacje wykorzystane w publikacji zostaną umieszczone na partalach internetowych poszczególnych LGD-ów co ułatwi promocję naszego terenu oraz ułatwi dostępność ofety szerokiemu gronu zainteresowanych.

Aby zrealizować projekt na odpowiednim poziomie zostanie zatrudniony Koordynator, który będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg prac związanych ze zbieraniem materiałów do katalogu, tj. danych o poszczególnych obiektach, zdjęć.

Zaletą tego katalogu jest to, że ujęte będą w nim wszystkie chętne gospodarstwa agroturystyczne. Budżet realizacji projektu szacuje się na kwotę 168 279,00 zł. natomiast nakład publikacji to 10 tys. sztuk.