opis_strony2
Spotkania
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020 PDF Drukuj Email
środa, 29 lipca 2015 11:49

2015_baner_PROW

  PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze objętym LSR  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”. Spotkania odbywać będą się według harmonogramu.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 
Grupa Robocza pracująca nad opracowaniem LSR PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2015 11:04

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju w nowej perspektywie LEADER PROW 2014-2020.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach dotyczących diagnozy potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju naszego regionu.

Co nas czeka w najbliższym czasie:
• diagnoza obszaru, analiza SWOT,
• zdefiniowanie problemów, opracowanie celów, wskaźników, kryteriów
• plan komunikacji, opis procedur
• opracowanie materiału w formie dokumentu LSR wraz z wymaganymi załącznikami biorąc pod uwagę wytyczne i aktualne przepisy w tym zakresie.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2