opis_strony2
Materiały do pobrania
KRAJOWE AKTY PRAWNE PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 17:40

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


  Rozprządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


  Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


RLKS Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - z dnia 20 lutego 2015 r.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - z dnia 12.12.2014 r.


Rozporządzenie Minstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt z dnia 24.06.2015 r.

 
PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 15:56

Przyszłość LGD po 2014 roku - źródła finansowania i zasady funkcjonowania - z dnia październik 2014 r.

Leader w perspektywie 2014-2020 - z dnia 20.03.2015 r.


Materiały ze spotkań informacyjnych wrzesień 2015 rok:

KRYTERIA

 Kryteria wyboru projektów (działania społeczne)

 Kryteria wyboru projektów (turystyka, rekreacja i dzedzictwo)

 Kryteria wyboru projektów (przedsiębiorczość)


MATERIAŁY WYPRACOWANE NA WARSZTATACH

 Analiza SWOT

 SWOT obszary problemowe

 Projekt matrycy logicznej LSR (cele szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki)

 Podsumowanie ankiet


PREZENTACJE

 Wyniki badania ankietowego (diagnoza stanu obecnego)

 Wyniki analizy fiszek projektowych

 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD


 
FISZKA PROJEKTOWA PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 15:26

Fiszka projektowa - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

Przykłady projektów realizowanych w okresie 2007-2013 - Dobre Praktyki

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2