opis_strony2
Materiały do pobrania
WYKAZ MIESZKAŃCÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 listopada 2016 12:29

  STAN LUDNOŚCI na dzień 31.12.2016

  STAN_LUDNOŚCI_na_dzień_31.12.2015.pdf

 
OPIS STANOWISK PDF Drukuj Email
wtorek, 13 września 2016 13:12

  Regulamin_zatrudniania_pracowników_w_zakresie_PROW_2014-2020.pdf

 
PLAN SZKOLEŃ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 lipca 2016 10:12

  PLAN_SZKOLEŃ.pdf

 
UMOWA RAMOWA PDF Drukuj Email
środa, 01 czerwca 2016 11:38
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje iż 23 maja 2016 r. w Gdańsku podpisano Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  Aneks nr 3 do Umowy nr 00004-6933-UM110002 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawarty w dniu 08.08.2017 r.)

  Lokalna Strategia Rozwoju

  Kryteria wyboru operacji

  Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

  Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

Aneks nr 2 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawart w dniu 06.06.2017 r.)


Aneks nr 1 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r. (aneks zawart w dniu 19.07.2016 r.)
                                Lokalna Strategia Rozwoju        

                                Kryteria wyboru operacji
                                 Procedura wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
                                Procedura wyboru "Operacji Własnych LGD"

 PLAN_KOMUNIKACJI.pdf

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23 maja 2016 r.

 
DEKLARACJA CZŁONKA LGD "CHATA KOCIEWIA" 2015 R. PDF Drukuj Email
niedziela, 13 września 2015 08:05

  Deklaracja - OSOBY FIZYCZNE - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - SEKTOR GOSPODARCZY - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - SEKTOR SPOŁECZNY OSOBA PRAWNA - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - GRUPA NIEFORMALNA/JEDNOSTKA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

 
KRAJOWE AKTY PRAWNE PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 17:40

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


  Rozprządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


  Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


RLKS Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - z dnia 20 lutego 2015 r.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - z dnia 12.12.2014 r.


Rozporządzenie Minstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt z dnia 24.06.2015 r.

 
PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 15:56

Przyszłość LGD po 2014 roku - źródła finansowania i zasady funkcjonowania - z dnia październik 2014 r.

Leader w perspektywie 2014-2020 - z dnia 20.03.2015 r.


Materiały ze spotkań informacyjnych wrzesień 2015 rok:

KRYTERIA

 Kryteria wyboru projektów (działania społeczne)

 Kryteria wyboru projektów (turystyka, rekreacja i dzedzictwo)

 Kryteria wyboru projektów (przedsiębiorczość)


MATERIAŁY WYPRACOWANE NA WARSZTATACH

 Analiza SWOT

 SWOT obszary problemowe

 Projekt matrycy logicznej LSR (cele szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki)

 Podsumowanie ankiet


PREZENTACJE

 Wyniki badania ankietowego (diagnoza stanu obecnego)

 Wyniki analizy fiszek projektowych

 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD


 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2