opis_strony2
Rada LGD wybrała wnioski do dofinansowania w ramach naboru 11/2018 PDF Drukuj Email
środa, 21 lutego 2018 13:56

W dniu 15.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD związane z oceną zgodności operacji z LSR, wyborem operacji do dofinansowania oraz ustaleniem kwoty wsparcia dot. naboru 11/2017 dot. działania komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)


 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

 Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"        

 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia"

·          Lista obecności z posiedzenia Rady

·          Deklaracje bezstronności

·          Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

·          Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

·          Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania