opis_strony2
XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
piątek, 02 czerwca 2017 10:56
chata     

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia“ zaprasza na XXX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 12 czerwca  br.  tj. poniedziałek o godz. 10.00 w Grodzisku Owidz ul. Rycerska 1, 83-211 Owidz.

Proponowany porządek obrad:

1.  Powitanie zebranych i otwarcie XXX Walnego Zebrania Członków

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad

3.  Wybór Przewodniczącego Obrad

4.  Przyjęcie porządku obrad

5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków z dnia 2016-06-15

6.  Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z realizacji zadań w roku 2016

7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2016

8.  Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2016

9.  Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej LGD „Chata Kociewia”

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2016

11. Przedstawienie planu zadań i planu finansowego na rok 2017

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zadań i planu finansowego na rok 2017

13. Omówienie  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Chata Kociewia, procedurach oraz Kryteriach Wyboru Operacji

14. Podjęcie Uchwały w sprawie  zmian LSR na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Chata Kociewia, procedur i Kryteriach Wyboru Operacji

15. Wolne wnioski i zakończenie XXX Walnego Zebrania Członków