opis_strony2
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 11:42

13 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez beneficjentów. Łącznie w ramach trzech konkurów do biura wpłynęło 10 protestów, Rada wypracowała wspólne stanowisko, które wraz z załącznikami dnia 16 stycznia zostało przekazane do Zarządu Województwa Pomorskiego.

Nabór 1/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)

  Rejestr interesów członków Rady LGD
  Lista operacji wybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów


Nabór 2/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/

rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)


  Rejestr interesów członków Rady LGD
  Lista operacji wybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów


Nabór 3/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

(z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej,

dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie

kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,  promujących ochronę środowiska

oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

  Rejestr interesów członków Rady LGD
  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów