opis_strony2
Rada LGD wybrała wnioski do dofinansowania PDF Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2017 11:42
Kolejne nabory zakończone, dnia 3 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, zgodności z ogłoszeniem naboru oraz zgodności z LSR. Rada wybrała wnioski do dofinansowania.

Nabór 4/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)    
                                                        

      

  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD                                                                                                

Nabór 5/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)


  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD

Nabór 6/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)


  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD

Nabór 7/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)


  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD

Nabór 8/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,  promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD