Formularze wniosków na poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PDF Drukuj Email
czwartek, 28 lipca 2016 15:30
Formularze wniosków na poddziałanie 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione

nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych

oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) - otwórz

Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie

pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych

za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy –

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

9) Narzędzia pomocnicze:

Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

FORMULARZE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE ARIMR

(aby wejść na stronę i pobrać formularze kliknij TUTAJ)


Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje

o procedurach i kryteriach wyboru projektów

  Kryteria wyboru operacji.pdf


  Procedura wyboru wniosków.pdf


Procedura PG z załącznikami.pdf

  Procedura OW z załącznikami.pdfDokumenty archiwalne


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych

    oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

Uwaga!
19 sierpnia 2016 r. została udostępniona wersja wniosku o przyznanie pomocy (.excel)

zawierająca techniczne poprawki:

  1. umożliwiono wpisywanie liter w Sekcji B.I, II pkt 5.9,
  2. skorygowano nazwę arkusza zawierającego załącznik nr 16,
  3. poprawiono scalenie komórek oraz umożliwiono edytowanie komórek w sekcji B.V,
  4. umożliwiono edytowanie pól 19a oraz 19b w Sekcji VII.
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z -otwórz


2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
Uwaga!
19 sierpnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz


3) Biznesplan (wersja 1z)

    Biznesplan (.pdf) - otwórz

    Biznesplan (.docx) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z)

    Oświadczenie (.pdf) - otwórz

    Oświadczenie (.excel) - otwórz

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

    o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z) - otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

    Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

    Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

    Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

    Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

    Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych

    za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

    Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

    Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z- otwórz

    Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

10) Narzędzia pomocnicze:

    Wyliczanie momentu bazowego (.excel) - wersja 1z


II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

Uwaga!
19 sierpnia 2016 r. została udostępniona wersja wniosku o przyznanie pomocy (.excel)

zawierająca techniczne poprawki (możliwość wybrania z listy rozwijalnej zakresu operacji)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

Uwaga!
19 sierpnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja instrukcji wypełniania

wniosku o przyznanie pomocy. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

3) Biznesplan (wersja 1z)

    Biznesplan (.pdf) - otwórz

    Biznesplan (.docx) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

    Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

    Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

    Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz

    Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz