opis_strony2
DL VII - 2010 rok PDF Drukuj Email

NAZWA PROJEKTU: Kociewski Przegląd Muzyki Country
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia

NAZWA PROJEKTU: Skórzeckie pejzaże przez cztery pory roku
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa nieformalna Malarze Amatorzy

NAZWA PROJEKTU: Bądź artystą- twórz piękno
REALIZATOR PROJEKTU: Gminne Koło PZERiI w Kaliskach

NAZWA PROJEKTU: Na Kociewiu historia przeplata się z naturą, aktywność z odpoczynkiem, tworząc wspaniały efekt- Osiek
REALIZATOR PROJEKTU: UKS "WŁÓCZYKIJ"


NAZWA PROEJKTU: II Gminny Dzień Dziecka
REALIZATOR PROJEKTU: Grupa nieformalna "Dla Zdrowia" Kaliska

NAZWA PROJEKTU: Rowerem po obrzeżach gminy Kaliska
REALIZATOR PROJEKTU: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

NAZWA PROJEKTU: Mały aktor- duży widz
REALIZATOR PROJEKTU: Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu w Osiecznej

NAZWA PROJEKTU: Z kijkami po kociewskiej ziemi
REALIZATOR PROJEKTU:KGW Karszanek

NAZWA PROJEKTU: Apteka w naszym ogródku
REALIZATOR PROJEKTU: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Pogódkach

NAZWA PROJEKTU: Promujemy naszą wieś, aby pamięć o niej nieść
REALIZATOR PROJEKTU: KGW Nowy Wiec

NAZWA PROEJKTU: Trzymaj się zdrowo- to jest cool
REAIZATOR PROJEKTU: KGW Koteże

NAZWA PROJEKTU: Wybierz gimnastykowanie, nie kwękanie
REALIZATOR PROJEKTU: PZERiI w Osiecznej

NAZWA PROJEKTU: I Piknik z Końmi Bobowo Cup 2010
REALIZATOR PROJEKTU: Rada Sołecka wsi Bobowo oraz Stajnia Koni Urbanowo