opis_strony2
HARMONOGRAM NABORÓW PDF Drukuj Email
wtorek, 06 września 2011 12:30


HARMONOGRAM PRZEWIDYWANYCH TERMINÓW PODAWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁĄNIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU


Lp

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

I

II

I

II

I

II

I

II

1

Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

 X

 

X


X

 

 X

 

 

2


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

 

 

 

X


X

 

X

 

 

3

 

Odnowa i rozwój wsi


 

 

 X

 

 


X


 

4

 

Małe projekty

 

 X

 

X

 

X

 


X