opis_strony2

KOŚCIÓŁ W OSIEKU


Neogotycki kościół św. Rocha został wzniesionyw 1866 roku z kamieni polnych i cegieł.Witraże w kościele św. Rocha w Osieku należą do jednych z najładniejszych (niektorzy mówią, że są najładniejsze) na Pomorzu - oceniają fachowcy. Jednak Osiekowi nie musi zazdrościć witraży kościół w Kleszczewie. I tu są one bardzo ładne. Do tego mają ciekawą historię. Zamówiono je przed wojną w Niemczech. Przywieziono je tuz przed samym wybuchem wojny, a zamontowano po wojnie, ale dopiero w latach pięćdziesiątych.