opis_strony2

KOŚCIÓŁ W SKÓRCZU


Kościół p.w. Wszystkich Świętych jest niewątpliwie najciekawszym obiektem architektonicznym Skórcza. Korpus tej świątyni wybudowano z kamieni polnych i cegieł w polowie XIV wieku. Piękny schodkowy szczyt powstał około roku 1500, przedsionek w XVII stuleciu, przysadzista wieża zwienczona namiotowym dachem w roku 1883, a w roku 1927 dostawiono nawy boczne. Większość wyposażenia jest późnobarokowa (m.in. ambona, konfesjonały i chór), a najstarszym elementem jest kamienna chrzcielnica z XIV wieku.